Menu:

English Español (Spanish) Galego (Galician)

 

Logo CESGA

 

Logo Xunta de Galicia

 

colaboran:

 

Distincións:

Finalistas en Premios Educared

 

Código aberto

O uso de software de código aberto é crucial neste proxecto, posto que nos permitirá seleccionar, adaptar e reutilizar compoñentes software para deseñar unha solución a medida para as necesidades desta comunidade educativa: alumnos, profesores e pais.

Sitios como Eduforge ou Schoolforge manteñen un número importante de proxectos orientados ao uso de FLOSS (Software libre e de código abierto) en contextos educativos.

As novas contornas como virtualización de servizos, sistemas operativos na nube, etc. poden tamén servir como marco de traballo para lanzar aplicacións e integrar de forma transparente outros recursos FLOSS de aprendizaxe ou servizos, e supoñen unha contorna moi flexible e prometedor para desenvolver servizos cloud con múltiples posibilidades para a escola.

O noso proxecto está baseado en software de código aberto. Empregamos algúns paquetes, e os adaptamos en gran medida para as nosas necesidades, e outras partes, creamolas nos, e as ofrecemos para a súa descarga tamén con licencia GPL de código aberto. (Ver a sección software).

O proxecto Rural Schools & Cloud Computing basease nos seguintes paquetes:

Desde aquí, agradecemos o traballo a todos os equipos que están tras estas iniciativas de código aberto. ¡Sin elas, o noso proxecto non sería posible!