Menu:

English Español (Spanish) Galego (Galician)

 

Logo CESGA

 

Logo Xunta de Galicia

 

colaboran:

 

Distincións:

Finalistas en Premios Educared

 

Computación cloud

A computación cloud (ou computación na nube) estase desenvolvendo rápidamente como un novo paradigma de servizos de computación baixo demanda. Aínda que este concepto ten múltiples definicións e formas de interpretarse, podes atopar unha boa descrición sobre o término na Wikipedia (aquí).

A estrutura dos CRA pódese beneficiar claramente dos servizos de computación distribuídos, e as solucións deseñadas para o proxecto piloto desta propueta estarán suscitados para que proporcionen unha solución global para todas as escolas rurales a nivel rexional ou nacional, xa que logo maximizando e aproveitando o veradadero potencial da computación cloud, principamente nas súas características máis destacadas:
  • Software como servizo (SaaS), onde o software non está instalado nos PCs de forma individual, senón accesible desde a Rede para todos os membros da comunidade educativa. Xa que logo limítanse os custos de licenzas de software e garanten que o software estea dispoñible en todos os PCs onde os usuarios poidan necesitalos (profesores, alumnos, pais). Isto tamén reduce o número de problemas técnicos nas escolas individuais, onde os ordenadores poden estar obsoletos, con diferentes configuracións, sistemas operativos, etc.

  • Contorna de traballo virtualizable e escalable, con acceso a recursos de rede que poden crecer e responder a necesidades de memoria, almacenamiento e computación cambiantes, sen necesidade de intervención directa do usuario final.

  • Contorna virtual onde implementar as aplicacións e servizos específicos da escola para que se executen en infraestructuras remotas e envíense a todos os usuarios a través de servidores remotos en Internet.

  • Uso dunha única aplicación lixeira mediante navegador web para os usuarios finais, utilizando unha arquitectura de múltiples accesos, onde varias escualas poderían ter as súas áreas de colaboración, e a rede total de CRAs podería ter un área propia de servizos virtuales.

(imagen de la Wikipedia)